Giá vàng tăng - Phân tích - 21-10-2020


Economy analysis


Giá vàng tiếp tục tăng sau khi xác nhận sự củng cố trên mức 1901,80, để kích hoạt kịch bản xu hướng tăng chủ yếu nhắm mục tiêu đến mức 1934,86, được tổ chức bên trong kênh tăng xuất hiện trên biểu đồ, lưu ý rằng việc vượt qua mức đã đề cập sẽ kéo dài mức tăng giá vàng đạt mức 1955,00, tiếp theo là mức 1967,90 là các lần chính tiếp theo.

Do đó, xu hướng tăng giá sẽ được kỳ vọng trong giai đoạn sắp tới trừ khi phá vỡ mức 1901,80 và giữ dưới mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1900.00 và kháng cự 1940.00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng