USDCAD phá vỡ hỗ trợ - Phân tích - 21-10-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD đã quản lý để phá vỡ mức 1,3125 và giữ dưới mức đó, bắt đầu từ ngày hôm nay với mức giảm nhiều hơn, hỗ trợ việc tiếp tục tổng quan giảm giá của chúng tôi một cách hiệu quả trong các phiên sắp tới, mở ra con đường hướng tới các mục tiêu tiêu cực bắt đầu ở mức 1,3035 theo sau bởi 1.2960.

EMA50 tiếp tục hỗ trợ làn sóng giảm giá được đề xuất, mà sự tiếp tục của nó yêu cầu giữ dưới mức 1.3125 và 1.3185.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3035 và kháng cự 1.3160.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm