GBPUSD xung quanh đường trung bình động - Phân tích - 21-10-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD cho thấy một số xu hướng tăng nhẹ khi tiếp cận thử nghiệm mức 1.3000, đi kèm với sự mất mát ngẫu nhiên đối với động lượng tích cực rõ ràng, đang chờ thúc đẩy giá tiếp tục xu hướng giảm dự kiến ​​trong giai đoạn sắp tới, mục tiêu là 1,2840, tiếp theo là 1,2705 mức là các trạm chính tiếp theo.

Do đó, kịch bản xu hướng giảm sẽ vẫn có hiệu lực với điều kiện giá ổn định dưới 1.3000, vì vi phạm mức này sẽ dẫn đến giá quay đầu tăng và đạt được mức tăng bắt đầu từ 1.3165, tiếp theo là 1.3265 ban đầu.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2870 và kháng cự 1.3050.

< p> Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm