EURUSD tiếp tục tăng - Phân tích - 21-10-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD cho thấy xu hướng tăng giá nhiều hơn để tiếp tục tiếp cận mục tiêu chờ đợi đầu tiên của chúng tôi ở mức 1.1865, nhận được hỗ trợ tích cực liên tục bởi đường EMA50, hỗ trợ kỳ vọng đạt được nhiều mức tăng hơn trong các phiên sắp tới, lưu ý rằng việc vi phạm mức này sẽ kéo dài xu hướng tăng giá làn sóng đạt đến mức 1.2011 là mục tiêu tiếp theo.

Lưu ý rằng sự ổn định của mức 1.1865 so với sóng tăng hiện tại sẽ buộc giá phục hồi theo hướng giảm và hướng tới kiểm tra tiềm năng đến 1.1720 khu vực trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào để tăng.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1760 và kháng cự 1.1940.

xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng