Cập nhật: Giá vàng nỗ lực phục hồi


Economy analysis


Giá vàng cho thấy các giao dịch tích cực rõ ràng để bắt đầu kiểm tra hàng rào kháng cự quan trọng tại 1911,00, điều này cho thấy phần đầu giá sẽ đạt được mức tăng dự kiến ​​nhiều hơn trong các phiên sắp tới, lưu ý rằng việc vượt qua mức này sẽ xác nhận sự tiếp tục tăng đến 1934,86 trong thời gian tới mục tiêu tích cực, trong khi phá vỡ 1901,80 sẽ khiến giá chịu áp lực tiêu cực mà mục tiêu của nó bắt đầu ở mức 1885,00.