AUDUSD giữ ổn định tích cực - Phân tích - 13-07-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD giải quyết trên EMA50 hình thành cơ sở hỗ trợ trong ngày tốt, chờ đợi để tiếp tục xu hướng tăng được đề xuất gần đây, nhắm mục tiêu mức 0,7064 làm trạm chính tiếp theo.

Nói chung, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng cho giai đoạn sắp tới trừ khi phá vỡ mức 0,6880 và giữ dưới mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 0,6920 đến 0,7050

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish