Cập nhật giữa trưa cho AUDUSD 20-10-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD cho thấy xu hướng giảm nhiều hơn khi tiếp cận ngưỡng cản 0,7000, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng giảm trong các phiên sắp tới và con đường đang mở để đạt được mục tiêu chờ đợi chính của chúng tôi là 0,6964, nhắc nhở bạn rằng điều quan trọng là phải giữ dưới 0,7180 để tiếp tục mức giảm được đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,6960 và 0,7080

Dự kiến xu hướng cho ngày hôm nay: Giảm