Cập nhật giữa trưa cho dầu Brent 20-10-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent giữ sự ổn định trên ngưỡng hỗ trợ của kênh tăng giá trong ngày, giữ cho kịch bản xu hướng tăng giá có hiệu lực cho ngày hôm nay, được hỗ trợ bởi tín hiệu chồng chéo tích cực đến từ stochastic ngay bây giờ, đang chờ hướng đến mức 44,10 rồi 46,50 đại diện cho chính tiếp theo của chúng ta , nhắc nhở bạn rằng việc giữ trên 42,20 là quan trọng để tiếp tục đà tăng dự kiến.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 41,00 và kháng cự 44,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng