Cập nhật giữa trưa cho Silver 20-10-2020


Economy analysis


Giá bạc cho thấy giao dịch tích cực bình tĩnh khi di chuyển dần ra khỏi vùng hỗ trợ của kênh tăng giá, nhận được tín hiệu về sự chồng chéo tích cực bởi stochastic, chờ đợi động lực để giá đạt được nhiều động thái tăng hơn trong các phiên sắp tới, để duy trì xu hướng tăng giá của chúng tôi kỳ vọng rằng mục tiêu của nó bắt đầu bằng cách phân nhánh 25,06 để xác nhận sự mở rộng của sóng tăng lên 26,00, nhắc nhở bạn rằng việc giữ trên các mức 24,15 và 23,60 là rất quan trọng để đạt được các mục tiêu đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 24,00 và kháng cự 25,20.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng