Cập nhật giữa ngày cho Vàng 20-10-2020


Economy analysis


Giá vàng tiếp tục chao đảo gần mức 1901,80, đối mặt với sự mâu thuẫn giữa tích cực ngẫu nhiên và áp lực tiêu cực đến từ đường EMA50, điều này khiến chúng ta giữ thái độ trung lập cho đến khi nhận được tín hiệu rõ ràng hơn cho xu hướng tiếp theo bằng cách theo dõi hành vi giá theo mức đã đề cập .

để biết chi tiết về các mục tiêu dự kiến ​​trong giai đoạn sắp tới, vui lòng xem lại báo cáo buổi sáng của chúng tôi.

phạm vi giao dịch cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1880,00 và kháng cự 1920,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập