Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 20-10-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD tiếp tục giao dịch tích cực một cách rõ ràng, để tiếp cận từ mục tiêu chờ đợi ban đầu của chúng tôi ở mức 1.1865, củng cố kỳ vọng về sự tiếp tục xu hướng tăng trong phần còn lại của ngày, nhắc nhở bạn rằng vi phạm mức đã đề cập sẽ đẩy giá lên 1.2011 là một trạm tích cực tiếp theo, trong khi mức tăng dự kiến ​​sẽ vẫn hợp lệ với điều kiện giữ trên mức 1.1720 - 1.1700.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1700 và kháng cự 1.1865.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng