Giá khí đốt tự nhiên vượt ngưỡng - Phân tích - 20-10-2020


Economy analysis


Giá khí đốt tự nhiên đã kết thúc các giao dịch gần đây của nó bằng cách hình thành một đợt tăng giá, vượt qua ngưỡng 2.780 và xác nhận sự chuẩn bị của nó để tiếp tục cuộc tấn công tăng giá dự kiến ​​trước đó, ngoài ra, cuộc biểu tình ngẫu nhiên trên mức 50 sẽ cung cấp cho giá động lực tích cực mới để giảm bớt sứ mệnh đạt được các trạm tích cực chính ở mức 3.020 và 3.182.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 2.720 đến 3.020

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng