EURJPY vượt mục tiêu đầu tiên - Phân tích - 20-10-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY đã thành công vượt qua mức 124,05 vào ngày hôm qua, để đạt được mục tiêu được chờ đợi đầu tiên trong báo cáo trước đó của chúng tôi và xác nhận sự chuẩn bị của nó để tiếp tục cuộc tấn công tăng giá điều chỉnh.

Ngoài ra, Cuộc biểu tình ngẫu nhiên trên mức 50 sẽ tăng cơ hội thu thập động lượng tích cực, để mong đợi cuộc phục hồi trên ngưỡng cản 124,70 và bắt đầu ghi lại các mục tiêu bổ sung có thể mở rộng đến các mức 125,45 và 125,95.

phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 123,70 đến 125,45

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng