Giá đồng cần đà tiêu cực mới - Phân tích - 20-10-2020


Economy analysis


Giá đồng tiếp tục hình thành các giao dịch đi ngang yếu để chặn đường tiêu cực được đề xuất trước đó và giữ mức dao động gần 3.0800 gần đây, nhắc nhở bạn rằng việc củng cố liên tục dưới ngưỡng kháng cự 3.1300 cho phép chúng ta chờ đợi để thu thập động lượng tiêu cực và cố gắng ghi lại nhiều mức tiêu cực mục tiêu bằng cách tiến tới 2.9800, tiếp theo là chạm tới đường hỗ trợ 2.8500.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 3.1300 đến 3.0200

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm