USDCHF đạt được mục tiêu đầu tiên - Phân tích - 20-10-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF đã cung cấp các giao dịch tiêu cực rõ ràng để đạt được mục tiêu chờ đợi đầu tiên của chúng tôi ở mức 0,9085 thành công, chờ đợi sự suy giảm nhiều hơn để hướng tới trạm âm tiếp theo của chúng tôi ở mức 0,9010.

Do đó, xu hướng giảm sẽ vẫn hợp lệ và được đề xuất trong giai đoạn sắp tới, được hỗ trợ bởi áp lực tiêu cực hình thành bởi đường EMA50, lưu ý rằng sự tiếp tục của sóng giảm phụ thuộc vào sự ổn định giá dưới 0,9192.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,9040 và kháng cự 0,9150.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm