AUDUSD tiếp tục giảm - Phân tích - 20-10-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD tiếp tục giao dịch tiêu cực để di chuyển ra khỏi đường EMA50, hỗ trợ việc tiếp tục tổng quan về xu hướng giảm của chúng tôi, nhắm mục tiêu mức 0,6964 làm trạm chính tiếp theo.

Lưu ý rằng việc phá vỡ mức được nhắm mục tiêu sẽ mở rộng sóng giảm điều chỉnh để đạt mức 0,6686 trong thời gian ngắn, trong khi mức giảm dự kiến ​​sẽ vẫn có hiệu lực trừ khi phá mức 0,7180 và giữ trên mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,6960 và 0,7080

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm