Giá dầu Brent tác động lên vùng hỗ trợ - Phân tích - 20-10-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent hôm nay bắt đầu tiêu cực gây áp lực lên đường hỗ trợ của kênh tăng giá trong ngày, điều này khuyến cáo sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì giá cần phải củng cố trên mức này –được phân bổ hiện tại ở mức 42,20- để giữ cho kịch bản xu hướng tăng hoạt động cho trong giai đoạn sắp tới, mục tiêu chủ yếu là 44,10, sau đó là 46,50 mức chủ yếu.

Mặt khác, chúng ta cần lưu ý rằng việc phá vỡ mức 42,20 sẽ ép giá giảm nhiều hơn và truy cập 40,23 các khu vực trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào để tăng.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 41,00 và kháng cự 44,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng