Giá dầu thô tiếp tục đà tăng - Phân tích - 20-10-2020


Economy analysis


Giá dầu thô kiểm tra đường hỗ trợ của kênh tăng giá trong ngày, nhận thấy rằng đường EMA50 cung cấp hỗ trợ tích cực cho giá, trong khi stochastic hiện đạt đến vùng quá bán.

Do đó, chúng tôi tin rằng cơ hội hợp lệ để tiếp tục xu hướng tăng dự kiến ​​trong giai đoạn sắp tới, mục tiêu là 41,30 tiếp theo là 43,05 mức như các trạm chính tiếp theo, lưu ý rằng việc phá vỡ 40,35 và tiếp theo là 40,00 sẽ ngăn đà tăng dự kiến ​​và ép giá chuyển sang giảm.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 39,40 và kháng cự 42,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng