Giá bạc đạt mục tiêu - Phân tích - 20-10-2020


Economy analysis


Giá bạc đạt vài pips so với mục tiêu chờ đợi của chúng tôi là 25,06 và bật lên theo hướng giảm để kiểm tra đường hỗ trợ của kênh tăng giá trong ngày, đi kèm với việc tiếp cận ngẫu nhiên đến các vùng quá bán, trong khi đường EMA50 gặp đường hỗ trợ của kênh tăng giá để thêm sức mạnh nó.

Do đó, những yếu tố này khuyến khích chúng tôi tiếp tục đề xuất xu hướng tăng giá trong thời gian tới, nhắc nhở bạn rằng vi phạm 25.06 sẽ đẩy giá lên 26.00 như một mục tiêu chính tiếp theo , trong khi sự tiếp tục của các điều kiện sóng tăng giữ trên 24,15 và quan trọng nhất trên 23,60.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 24,00 hỗ trợ và 25,20 kháng cự.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng