Giá dầu thô giữ ổn định tiêu cực - Phân tích - 13-07-2020


Economy analysis


Giá dầu thô đạt được mức tăng tốt vào tối thứ Sáu tuần trước để đạt mức kháng cự quan trọng 40,80, nhận thấy rằng giá giữ ổn định dưới mức này, để bắt đầu hôm nay với xu hướng giảm và bắt đầu di chuyển khỏi nó, vì stochastic cung cấp tín hiệu tiêu cực điều đó thúc đẩy giá cung cấp nhiều giao dịch tiêu cực hơn, để giữ cho kịch bản xu hướng giảm giá hợp lệ và hoạt động trong giai đoạn sắp tới. Lưu ý rằng việc vi phạm 40,80 sẽ ngăn chặn mức giảm dự kiến ​​và đẩy giá để đạt được mức tăng bổ sung bắt đầu từ 43,05.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 38,00 và mức kháng cự 41,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish