Giá vàng tác động lên vùng hỗ trợ - Phân tích - 20-10-2020


Economy analysis


Giá vàng cố gắng phá vỡ mức 1901,80, điều này khuyến cáo sự thận trọng trong giao dịch sắp tới, vì việc xác nhận mức phá vỡ sẽ tác động lên giá để tiếp tục xu hướng giảm và đạt được các mục tiêu tiêu cực bắt đầu từ 1885,00 và kéo dài đến 1860,90.

Mặt khác, chúng tôi nhận thấy rằng stochastic cho thấy các tín hiệu tích cực có thể bảo vệ giá khỏi bị thua lỗ nhiều hơn và dẫn giá bắt đầu làn sóng tăng giá trong ngày nhắm mục tiêu đến vùng 1920.00 sau đó là các vùng 1934.86.

Do đó, chúng tôi tạm thời giữ thái độ trung lập cho đến khi giá xác nhận tình hình của nó theo mức 1901,80, sau đó phát hiện rõ điểm đến tiếp theo của nó.

< p> Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1880,00 và kháng cự 1920,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập