USDCAD mất đà - Phân tích - 20-10-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD đã tiếp cận mức 1.3125 vào ngày hôm qua, cho thấy xu hướng tăng nhẹ để kiểm tra đường kháng cự xuất hiện trên biểu đồ, nhận thấy rằng stochastic mất đà tích cực rõ ràng, hỗ trợ cơ hội tiếp tục xu hướng giảm trong các phiên sắp tới.

Do đó, xu hướng giảm sẽ vẫn được đề xuất trên cơ sở trong ngày và ngắn hạn với điều kiện giá ổn định dưới 1,3240, lưu ý rằng việc phá vỡ mức 1,3125 là cần thiết để xác nhận mở đường cho hướng tới mức 1.3035, tiếp theo là 1.2960 mức.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3100 và kháng cự 1.3240.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm