GBPUSD giữ mức ổn định tiêu cực - Phân tích - 20-10-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD đã kiểm tra mức 1.3000 và bật lên một cách giảm giá từ đó, điều này giữ cho kịch bản xu hướng giảm có hiệu lực trong giai đoạn sắp tới, được hỗ trợ bởi tiêu cực ngẫu nhiên, chờ đợi sự suy giảm nhiều hơn đến mức 1.2840, tiếp theo là mức 1.2705 là các trạm chính tiếp theo.

Chúng ta nên lưu ý rằng việc vi phạm 1.3000 và giữ ở trên nó sẽ ngăn đà giảm dự kiến ​​và đẩy giá đạt được mức tăng mới bắt đầu từ 1.3165 và kéo dài đến 1.3265.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2840 và kháng cự 1.3030.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm