EURUSD xác nhận vi phạm - Phân tích - 20-10-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD đã xác nhận việc vi phạm các mức 1.1720 và 1.1745 sau khi đóng thanh nến hàng ngày phía trên chúng, điều này sẽ đẩy giá đạt được mức tăng dự kiến ​​nhiều hơn trong các phiên sắp tới, để hướng tới việc truy cập các khu vực 1.1865 ban đầu, lưu ý rằng việc vượt qua mức này sẽ kéo dài sóng tăng để nhắm đến mức cao được ghi nhận gần đây tại 1.2011.

Do đó, xu hướng tăng sẽ được kỳ vọng cho ngày hôm nay trừ khi phá vỡ mức 1.1720 - 1.1700 và giữ dưới mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1700 và kháng cự 1.1865.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng

< div>