Cập nhật: Giá vàng cho thấy các giao dịch hỗn hợp


Economy analysis


Mức tăng của giá vàng đã dừng lại gần mức 1920,00, để phục hồi theo hướng giảm và kiểm tra mức 1901,80, vì nó giữ sự ổn định trên mức đó cho đến bây giờ, để giữ cho kịch bản tích cực trong giai đoạn sắp tới với điều kiện giá ổn định trên mức cuối cùng, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu chờ đợi chính đạt đến 1934,86.