Cặp EURUSD phá vỡ ngưỡng kháng cự


Economy analysis


Cặp EURUSD đã phá vỡ mức 1,1745 rõ ràng và ổn định trên mức đó ngay bây giờ, điều này cho thấy đầu giá quay đầu tăng, vì giữ ở trên nó sẽ đẩy giá lên 1,1825 như một trạm tích cực tiếp theo, trong khi giao dịch dưới mức đó một lần nữa sẽ kích hoạt lại Kịch bản xu hướng giảm mà mục tiêu chính tiếp theo của nó nằm ở mức 1.1540.