Giá bạc bắt đầu tích cực - Phân tích - 13-07-2020


Economy analysis


Giá bạc mở giao dịch hôm nay với xu hướng tăng mới để tiếp cận rào cản 19,00 $, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng, được tổ chức bên trong kênh tăng giá chính xuất hiện trên biểu đồ, chờ đến thăm 19,64 đại diện cho mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi.

EMA50 tiếp tục hỗ trợ sóng tăng được đề xuất, sẽ vẫn có hiệu lực trừ khi phá vỡ mức 18,35 và giữ mức đóng cửa hàng ngày bên dưới nó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 18,70 đến 19,20 kháng cự.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish