Cập nhật giữa trưa cho AUDUSD 19-10-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD tiếp tục dao động trong phạm vi chặt chẽ và stochastic tiếp tục tiếp cận các vùng quá mua, trong khi đường EMA50 tạo thành áp lực tiêu cực đối với giá.

Do đó, xu hướng giảm kịch bản sẽ vẫn có hiệu lực trong giai đoạn sắp tới với điều kiện là giá ổn định dưới 0,7195, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu chờ đợi của chúng tôi đạt 0,6964.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7010 và 0,7140

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm