Cập nhật giữa trưa cho dầu Brent 19-10-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent dao động quanh mức 43.00 kể từ buổi sáng và nó không cho thấy bất kỳ động thái mạnh mẽ nào trong các phiên trước đó, do đó, kịch bản xu hướng tăng sẽ vẫn có giá trị như hiện tại mà không có bất kỳ thay đổi nào, được hỗ trợ bởi đường EMA50 mang giá từ bên dưới, nhắc bạn rằng các mục tiêu đã chờ đợi của chúng tôi bắt đầu ở 44,10 và mở rộng đến 46,43, trong khi đạt được chúng yêu cầu giữ trên 42,50.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 41,80 và kháng cự 44,30.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng