Cập nhật giữa trưa cho dầu thô 19-10-2020


Economy analysis


Giá dầu thô tiếp tục dao động trong xu hướng đi ngang và nó không cho thấy bất kỳ động thái mạnh nào kể từ buổi sáng, do đó, không có thay đổi đối với kịch bản xu hướng tăng phụ thuộc vào sự ổn định giá trên 40,00, nhắc nhở bạn rằng các mục tiêu chờ đợi của chúng tôi đã bắt đầu ở mức 41,30 và mở rộng lên 43,05.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 39,40 và kháng cự 42,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng