Cập nhật giữa trưa cho Vàng 19-10-2020


Economy analysis


Giá vàng giao dịch tích cực để di chuyển khỏi mức 1901,80 và quay trở lại kênh tăng giá trong ngày xuất hiện trên biểu đồ, được thúc đẩy bởi sự tích cực ngẫu nhiên, cung cấp ưu tiên cho việc tiếp tục tăng trong các phiên sắp tới, chủ yếu là đợi đến thăm 1934,86 , làm cho xu hướng tăng giá được mong đợi trong thời gian còn lại của ngày trừ khi phá vỡ mức 1901,80 và giữ mức đóng cửa hàng ngày dưới mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1880,00 và Mức kháng cự 1920,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng