Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 19-10-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD tăng nhanh trở lại để kiểm tra mức kháng cự chính 1.3000 và nó vẫn nằm dưới ngưỡng này cho đến thời điểm hiện tại, trong khi stochastic đạt đến các vùng quá mua, chờ đợi để thúc đẩy giá phục hồi theo chiều giảm và tiếp tục xu hướng giảm dự kiến ​​trong ngày và ngắn hạn cơ sở kỳ hạn, yêu cầu giữ dưới mức kháng cự đã đề cập, trong khi các mục tiêu chờ đợi chính nằm ở 1.2840, tiếp theo là 1.2705.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2820 và 1.3030 kháng cự.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm