Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 19-10-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD cho thấy các giao dịch tích cực để kiểm tra mức kháng cự chính 1.1745 và như chúng tôi đã đề cập sáng nay, giá cần phải giữ dưới mức này để giữ cho kịch bản xu hướng giảm hoạt động trong giai đoạn sắp tới, chờ khi phá vỡ 1.1720 để củng cố cơ hội hướng đến 1,1540 đại diện cho trạm chính tiếp theo của chúng tôi, lưu ý rằng việc vi phạm 1,1745 sẽ đẩy giá đạt được mức tăng bổ sung đạt 1,1825 ban đầu.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1610 và kháng cự 1.1780.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm