EURJPY giữ trên mức hỗ trợ - Phân tích - 19-10-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY đã xác nhận tình cảm của mình bằng sức mạnh của đường hỗ trợ 123,15 vào thứ Sáu tuần trước, để nhận thấy hình thành mức phục hồi tích cực và kỷ lục mức 123,71, trong khi sự dao động liên tục trên mức hỗ trợ này cùng với các tín hiệu xung lượng tích cực ngẫu nhiên cho phép chúng tôi giữ xu hướng tăng tổng quan, nhắc bạn rằng các mục tiêu tích cực nằm ở 124,05 và 124,70.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 123,00 đến 124,05

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng