Giá vàng dựa trên kênh Hỗ trợ của kênh - Phân tích - 13-07-2020


Economy analysis


Giá vàng đã kiểm tra đường hỗ trợ của kênh tăng trong ngày và bắt đầu tăng trở lại từ đó, vì EMA50 đáp ứng hỗ trợ này để tăng thêm sức mạnh cho nó, trong khi stochastic tiếp tục cung cấp các tín hiệu tích cực.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng trên cơ sở ngắn hạn và ngắn hạn, lưu ý rằng các mục tiêu chờ đợi của chúng tôi tăng lên 1840,00 sau đó là 1860,00, trong khi để đạt được chúng cần phải giữ trên 1775,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1790,00 và kháng cự 1830,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish