GBPJPY giữ sự ổn định tiêu cực - Phân tích - 19-10-2020


Economy analysis


Cặp GBPJPY lặp lại mức đóng cửa tiêu cực dưới ngưỡng cản 136,60, để tăng cơ hội tiếp tục nỗ lực tăng giá bằng cách thu thập thông tin về phía 135,60 trước, trong khi việc phá vỡ mức này có thể kéo dài lỗ lên mức 134,85 và 134,35.

Mặt khác, cố gắng phá vỡ 136,60 và giữ ở trên nó sẽ xác nhận việc trì hoãn cuộc tấn công tiêu cực, để kỳ vọng hình thành sóng tăng điều chỉnh có thể đẩy giá đạt tới mức 137,30 và 138,10 trước khi ghi nhận và bất kỳ mục tiêu tiêu cực mới nào .

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 136,60 và 135,60

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm