Giá đồng lặp lại biến động đi ngang - Phân tích - 19-10-2020


Economy analysis


Không có tin tức nào về giá Đồng cho đến sáng nay, để tiếp tục dao động trong đường đi ngang bị ảnh hưởng bởi sự mâu thuẫn giữa các chỉ báo chính, để chặn cuộc tấn công giảm giá đã chờ đợi trước đó, nhắc nhở bạn rằng điều quan trọng là phải giữ dưới ngưỡng kháng cự 3.1200 để tăng cơ hội sẽ sớm giảm xuống mức 2.9200, trong khi việc phá vỡ rào cản này có thể kéo dài khoản lỗ lên mức 2.8500.

Mặt khác, vi phạm ngưỡng kháng cự 3.1200 và giữ trên nó sẽ hủy bỏ tổng quan tiêu cực, để kỳ vọng hình thành sóng tăng mạnh có thể đẩy giá đạt mức 3.1800, tiếp theo là mức 3.3100.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 3.1200 đến 3.0200

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm