USDCHF trong đường đi ngang - Phân tích - 19-10-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF cho thấy giao dịch đi ngang và chặt chẽ gần đây, dao động quanh đường EMA50, do đó, không có thay đổi đối với kịch bản xu hướng giảm phụ thuộc vào sự ổn định giá dưới 0,9192, chờ đợi để có động cơ tiêu cực hỗ trợ cơ hội tiếp tục giảm mục tiêu của nó bắt đầu ở mức 0,9085 và mở rộng đến 0,9010.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,9085 và kháng cự 0,9192.

< p> Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm