AUDUSD mất đà - Phân tích - 19-10-2020


Economy analysis


Phạm vi hẹp chi phối các giao dịch của cặp AUDUSD, dao động quanh mức 0,7085, nhận thấy rằng ngẫu nhiên mất động lực tích cực, chờ đợi để thúc đẩy giá tiếp tục xu hướng giảm dự kiến ​​trong giai đoạn sắp tới, mục tiêu chính tiếp theo của nó nằm ở mức 0,6964.

Chúng ta nên lưu ý rằng sự tiếp tục của sóng giảm phụ thuộc vào sự ổn định giá dưới 0,7195.

Phạm vi giao dịch dự kiến cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7010 và 0,7140

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm