Giá dầu thô ổn định - Phân tích - 19-10-2020


Economy analysis


Giá dầu thô ổn định quanh mức 40,65 sau các giao dịch hỗn hợp mà nó đã chứng kiến ​​trong các phiên trước đó, nhận được sự hỗ trợ tích cực liên tục của đường EMA50, hỗ trợ việc tiếp tục tổng quan tăng giá của chúng tôi, mục tiêu của nó bắt đầu ở 41,30 và mở rộng đến 43,05.

Lưu ý rằng việc phá vỡ 40,00 sẽ khiến giá chịu áp lực tiêu cực trong ngày nhắm vào các khu vực thử nghiệm 38,20 trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào để tăng.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 39,40 và kháng cự 42,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng