Giá bạc hội tụ động lực tích cực - Phân tích - 19-10-2020


Economy analysis


Giá bạc kiểm tra đường hỗ trợ của kênh tăng xuất hiện trên biểu đồ, đi kèm với phương pháp ngẫu nhiên đối với các vùng quá bán, hỗ trợ cơ hội tiếp tục xu hướng tăng dự kiến ​​trong ngày, mục tiêu chủ yếu là kiểm tra 25,06.

Do đó, chúng tôi sẽ giữ tổng quan về xu hướng tăng giá của mình trong giai đoạn sắp tới trừ khi phá vỡ mức 23,60 và giữ mức đóng cửa hàng ngày dưới mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 23,70 và kháng cự 25,06.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng