Giá vàng gặp áp lực tiêu cực - Phân tích - 19-10-2020


Economy analysis


Giá vàng liên tục đối mặt với áp lực tiêu cực và tấn công mức 1901,80, điều này cho thấy phần đầu giá cố gắng quay trở lại đà giảm, được hỗ trợ bởi áp lực tiêu cực hình thành bởi đường EMA50, nhưng mặt khác, chúng tôi nhận thấy rằng stochastic cho thấy những tín hiệu tích cực rằng có thể hỗ trợ đẩy giá để cố gắng phục hồi và đạt được mức tăng trong ngày trong các phiên sắp tới.

Do đó, mâu thuẫn giữa các yếu tố kỹ thuật khiến chúng tôi muốn tránh sang một bên cho đến khi giá xác nhận tình hình của nó theo mức 1901,80, khi giữ bên dưới nó sẽ ép giá hướng tới mức 1883,00 theo sau là mức 1860,90 là mục tiêu tiêu cực chính, trong khi việc củng cố trên nó sẽ dẫn giá tiếp tục làn sóng tăng giá trong ngày và truy cập 1934,86 ban đầu.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1880,00 và kháng cự 1920,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập