USDCAD tiếp tục sự sụt giảm - Phân tích - 19-10-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD tăng giảm sau khi kiểm tra mức 1.3240 trong các phiên trước đó, để giữ hiệu ứng tiêu cực của mô hình hai đỉnh hoạt động, chờ đợi sự sụt giảm nhiều hơn trong các phiên sắp tới, vì mục tiêu của chúng tôi bắt đầu bằng cách vượt qua ngưỡng hỗ trợ 1.3125 để hướng tới 1.3035 tiếp theo là 1.2960 mức là các trạm chính tiếp theo.

Chúng ta nên lưu ý rằng sự tiếp tục của các điều kiện sóng giảm đang giữ dưới 1.3240.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3100 và kháng cự 1.3240.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm