USDCAD phục hồi giảm giá - Phân tích - 13-07-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD đã giảm mạnh sau khi kiểm tra mức 1.3612 và vượt qua EMA50 để giải quyết dưới mức hiện tại, hỗ trợ tiếp tục kịch bản xu hướng giảm dự kiến ​​trên cơ sở ngắn hạn và ngắn hạn, nhắm mục tiêu 1.3500 tiếp theo là 1.3362

cơ sở có thời hạn. p> Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish