USDJPY kiểm tra đường trung bình động - Phân tích - 19-10-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY dao động xung quanh đường EMA50 và lắng xuống dưới nó, để giữ cho áp lực tiêu cực có hiệu lực và được đề xuất cho giai đoạn sắp tới, được hỗ trợ bởi sự mất mát ngẫu nhiên theo đà dương dần dần, chờ tiếp tục giảm và phá vỡ 105,20 để xác nhận kéo dài sóng giảm đối với các mục tiêu tiêu cực của chúng tôi, bắt đầu ở 104,40 và mở rộng đến 103,65.

Mặt khác, chúng ta nên lưu ý rằng việc vi phạm 105,45 sẽ ngăn chặn mức giảm đề xuất và dẫn giá đến phục hồi và đạt được mức tăng bắt đầu từ 106,00, sau đó là 106,44.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 104,70 và kháng cự 106,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm