GBPUSD mất đà - Phân tích - 19-10-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD đã kiểm tra đường EMA50 và giữ sự ổn định của nó bên dưới nó, nhận thấy rằng stochastic mất động lực tích cực để tiếp cận các vùng quá mua, hỗ trợ cơ hội tiếp tục xu hướng giảm dự kiến ​​trong giai đoạn sắp tới, mục tiêu là 1.2840, tiếp theo là 1.2705 là mức tiêu cực chính.

Giữ dưới 1.3000 là điều quan trọng để tiếp tục đà giảm dự kiến, vì vi phạm nó sẽ dẫn đến giá quay đầu tăng và đạt được mục tiêu tích cực bắt đầu từ 1.3080 và mở rộng lên 1.3265.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2820 và kháng cự 1.3000.

Xu hướng dự kiến cho ngày hôm nay: Giảm