EURUSD giữ mức ổn định tiêu cực - Phân tích - 19-10-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD ổn định bên dưới đường viền cổ bị phá vỡ của mô hình đầu và vai xuất hiện trên biểu đồ, giảm dưới áp lực tiêu cực liên tục đến từ đường EMA50, trong khi stochastic bắt đầu cung cấp tín hiệu chồng chéo tiêu cực trên khung thời gian 4 giờ, chờ để thúc đẩy giá tiếp tục xu hướng giảm dự kiến ​​trong giai đoạn sắp tới, mà mục tiêu chính tiếp theo của nó nằm ở mức 1,1540.

Do đó, xu hướng giảm sẽ vẫn có hiệu lực và hoạt động cho ngày hôm nay , lưu ý rằng sự tiếp tục của sóng giảm phụ thuộc vào sự ổn định giá dưới mức 1.1720 và 1.1745.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1610 và kháng cự 1.1780.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm