Phân tích cuối ngày đối với Dầu thô 16-10-2020


Economy analysis


Giá dầu thô tiếp tục giao dịch tích cực sau khi kiểm tra mức 40,00 trong các phiên trước, để duy trì kịch bản xu hướng tăng trong các phiên sắp tới, mà mục tiêu của nó bắt đầu bằng cách vượt qua 41,30 để mở đường tiến tới 43,05, nhắc nhở bạn rằng điều quan trọng là phải giữ trên 40,00 để đạt được các mục tiêu được đề xuất.