Phân tích cuối ngày cho EURUSD 16-10-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD đã cố gắng phá vỡ mức 1.1720 nhưng nó quay lại cố gắng giao dịch dưới mức đó một lần nữa, điều này giữ cho tổng quan về xu hướng giảm của chúng tôi có giá trị trong giai đoạn sắp tới, điều này phụ thuộc vào sự ổn định giá dưới mức đã đề cập và dưới 1.1750, trong khi mục tiêu chính ở 1.1540.