Cisco trả về thấp hơn - Phân tích - 16-10-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Cisco Systems (CISCO) trở lại mức thấp hơn với các tín hiệu tiêu cực từ RSI với áp lực tiêu cực từ SMA 50 ngày, đánh dấu mức mất 0,38% trong phiên trước và nằm dưới mức kháng cự 40,41, tương ứng với tỷ lệ 50%. của các mức thoái lui Fibonacci cho một sóng tăng dần trong trung hạn (Từ 32,39 đến 48,43).

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ giảm và nhắm mục tiêu hỗ trợ tiếp theo tại 38,55, chiếm tỷ lệ 61,8% của các mức thoái lui tương tự.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm